מצב הדירות

בניין מזרחי - מגרש 352

דירות בצבע אדום – נמכרו

דירה 7

דופלקס גג

קומה  2

6 חדרים

דירה 8

דופלקס גג

קומה  2

6 חדרים

דירה 4

קומה  1

6 חדרים

דירה 5

קומה  1

4 חדרים

דירה 6

קומה  1

5 חדרים

דירה 1

דירת גן

קומה  0

6 חדרים

דירה 2

דירת גן

קומה  0

5 חדרים

דירה 3

דירת גן

קומה  0

5 חדרים

בניין מערבי - מגרש 353

דירות בצבע אדום – נמכרו

דירה 8

דופלקס גג

קומה  2

6 חדרים

דירה 7

דופלקס גג

קומה  2

6 חדרים

דירה 6

קומה  1

5 חדרים

דירה 5

קומה  1

4 חדרים

דירה 4

קומה  1

6 חדרים

דירה 3

דירת גן

קומה  0

5 חדרים

דירה 2

דירת גן

קומה  0

5 חדרים

דירה 1

דירת גן

קומה  0

6 חדרים

שינוי גודל גופנים